Coachning i Jämtland 20-24 maj

Vill du bli tydligare i din kommunikation, bli tydligare som ledare eller medarbetare, eller har du något annat som du bara måste få bolla med någon? Eller arbetar du tillsammans med andra i en grupp där gemenskapen och de gemensamma målen behöver lite hjälp på traven? Då kan vi träffas för några samtal. Mitt barnbarn bor i Jämtland och därför är jag uppe och hälsar på ca en gång i månaden, och för att kunna spendera mer tid där tänker jag nu att jag ska ta med mig verksamheten dit.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl på jobbet som privat. Att få andra att våga växa, vilja och välja är en av grundstenarna i coaching. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Coaching ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, mål och behov i livet och bli medveten om din fulla potential, både privat och professionellt.

När jag möter grupper arbetar jag efter metoden IMGD, Integrative Model of Group Development, utvecklat och vetenskapligt belagt av Susan A. Wheelan, vilken är grunden inom moderna ledarskapsutbildningar. Kortfattat handlar det om att när arbetsgruppen arbetar som ett team med gemensamma mål, förståelse för olikheter med olika yrkesroller, uppgifter och ansvarsområden, har spelregler, ger feedback och har befogenheter som är väldefinierade, då blir resultatet högt.

För närvarande jobbar jag främst med ledarskapsutbildningar UGL och THE på olika kursgårdar och individuell coachning i Stockholmsområdet. Jag håller också i kurser i sorgbearbetning och läkning av förluster.

Nu närmast är jag tillgänglig i området Östersund/Krokom/Åre den 20 till 24 maj.

Ring 070-604 5411 eller maila för att boka en tid.