Om

Bakom CT Konsult finner ni Catarina. Jag har under många år arbetat som chef/ledare. Med min erfarenhet har jag en vana och förmåga att alltid se individen ur flera perspektiv.

Min främsta drivkraft är att bidra till att fler människor kommer till sin rätt och inser sin betydelse samt att alla får vara i sitt rätta sammanhang oavsett var i livet man befinner sig. För den som har ett arbete innebär det att kunna utrycka sig efter sin förmåga och känsla, att hitta verktyg för att bli tydligare och skapa bättre samarbete på arbetsplatsen. För den som inte har ett arbete kan det innebära att, efter sin förmåga och känsla, hitta vägen tillbaka och få nya kontakter.

Alla behöver vi förstå vår egen betydelse och att vi tillsammans kan skapa framgång. Allteftersom livet förändras behöver vi också hjälp med att hitta våra nya vägar.

Min utbildning är PA-socionom, UGL – certifierad handledare, THE – certifierad handledare, ICF-diplomerad coach, certifierad handledare från Institutet för Sorgbearbetning och Minfulnessinstruktör.

Innan jag blev konsult arbetade jag som verksamhetschef för Smärt och stresscenter på Nacka sjukhus där arbetsgruppen arbetar i team runt en patient som lider av smärta eller utmattning. Teamen runt en patient består av läkare, psykolog, socionom, arbetsterapeut,  och fysioterapeuter såsom sjukgymnast, naprapat, kiropraktor och friskvårdare. Jag har också lett andra ledare och arbetat som avdelningschef på försäkringsbolag och som teamledare, marknadsföringschef och regionchef på företag som arbetar med rehabilitering samt arbetat som projektledare i samarbetsprojekt och som socialsekreterare inom en kommun.

Min specialitet är att ”coacha” andra chefer att ta ansvar och se helheten. Jag har lång vana av att bygga effektiva team och ledare samt arbeta med projektledning.

Vill du komma i kontakt med mig så skicka gärna ett mail till catarina@ctkonsult.nu.