Mindfulness

”När jag praktiserar mindfulness regelbundet är jag mer närvarande i allt jag gör” – Elsa, 2018

”Sluta spring ifrån, ta dig in i medveten närvaro, livet blir roligare och lugnare” – Olle, 2018

 

Mindfulness, eller som vi säger på svenska, medveten närvaro, lär dig att vara mer närvarande i mötet med dig själv och andra. Med mindfulness tar du dig tid att stanna upp och landa en stund i tanken, andningen och/eller kroppen.

 

Att vara närvarande i nuet är någonting som vi behöver öva på, precis som med all annan träning. Genom att ha närmare till närvaro blir vi också bättre rustade för att möta det som livet kommer med. Mindfulness är enkla stopp i vardagen, såsom att stanna upp och höra ljuden runt omkring dig eller att koncentrera dig på andningen en stund.

Resultaten av att lära dig och praktisera mindfulness är minskad stress, ökad medvetenhet om vad du vill samt kännedom om hur dina egna beteenden och sätt att kommunicera kan uppfattas av andra.

Vi erbjuder kurser både för organisationer och privatpersoner i mindfulness.

För privatpersoner:
Nyfiken på mindfulness, 5 tillfällen à 1,5 h.
Prova på mindfulness för fokus och energi, 3 tillfällen à 1,5 h.

För företag eller organisationer:
Föreläsning om metoden samt ett kortare provapå-pass, 1 – 2 h.
Prova på mindfulness för fokus och energi, 3-5 tillfällen à 1,5 h.

Deltagarnytta

  • Ökat fokus
  • Ökat lugn och koncentrationsförmåga
  • Förstärkt integritet
  • Ökad kreativitet
  • Högre produktivitet

Organisationsnytta

  • Ökat välbefinnande och glädje
  • Högre produktivitet och effektivitet
  • Attraktiv arbetsplats och förbättrad arbetsmiljö
  • Lägre ohälsotal

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer här