THE – The Human Element

The Human Element (THE) ger dig möjlighet till kompetensutveckling och att bli ännu starkare som individ, i din roll som både ledare och medarbetare. THE är en väletablerad metod för dig som längtar efter att ta nästa steg i arbetslivet och i dig själv. Vill du lära känna dina styrkor och bli vän med hela dig – kom på ledarskapsvecka!

När vi accepterar oss själva som vi är, förstår vi andra bättre. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Genom att lära känna våra styrkor och försvarsmekanismer (vad vi “går igång på”) ges vi nya möjligheter till ett stabilare och tydligare ledarskap både för oss själva och för andra.

Kursens syfte är att du ska få ökad självinsikt, hitta både vilja och verktyg för att göra medvetna aktiva val och få ett ökat intresse för våra likheter och olikheter.

Du får möjlighet att utveckla ditt eget personliga ledarskap med ökad arbetsglädje, effektivitet och långsiktig hållbarhet som resultat.

Kursen innehåller teoriavsnitt på olika teman, uppgifter med självskattningsinstrument, samtal och egen reflektion. Du får möjlighet att prova nya förhållningssätt som gagnar dig och dina relationer både på jobbet och i det privata.

Kursen ges under en vecka (fem eller sex dagar) på kursgård med helpension och leds av mig som är en av två licensierade handledare med mångårig erfarenhet av ledarskap och utbildning.

THE är en modell för både personlig och organisatorisk utveckling som forskaren och psykologen Ph.D Will Schutz tagit fram. Schutz var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att senare fördjupa den i THE. Modellerna har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat. Exempel är NASA, Rank Xerox och Procter & Gamble. Exempel i Sverige är Apoteket, Freys Hotels, Max Hamburgerrestauranger, Domstolsverket, Lantbrukarnas Riksförbund och SSAB.

Här kan du läsa mer om THE.

 

Deltagarnytta:

 • Ökad självkännedom och insikt om dina egna styrkor och potential.
 • Ökad kommunikationsförmåga och konfliktkompetens.
 • Möjlighet att undersöka hur dina tankar, känslor och beteenden stödjer eller undergräver dina relationer och samarbeten.
 • Få en djupare förståelse för hur människors självinsikt påverkar effektivitet, samarbete och produktivitet.
 • m.m.

 

Organisationsnytta:

 • Ökat personligt ansvar.
 • Ökad effektivitet och kreativitet.
 • Förbättrad kommunikation och därmed färre missförstånd.
 • Verktyg för konflikthantering – färre konflikter.
 • Ökad trivsel.
 • m.m.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer här.