Kurser

Vi erbjuder kurser som vill hjälpa dig till en rikare tillvaro. Vi tror att det innebär allt mellan att utveckla dig som ledare, både för dig själv och andra, till att du ska få komma i kontakt med dina inre styrkor och motgångar för att tillsammans med dem kunna utvecklas och bli ännu starkare än vad du är idag.

Se mer under THE, UGL, Förlust och läkning.

Kursavgift framgår av programblad för respektive kurs.

Kostnad för kost & logi betalas direkt till kursgården vid kurstillfället, faktura eller kortbetalning. Kostnaden för kost & logi framgår i informationen för respektive kurs.

När du bokat din plats får du en bekräftelse per mail och din anmälan är då bindande.

 

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen.

Vid avbokning 4-6 veckor innan kursstart ersätts kursavgiften till 100 %. Sker avbokning mindre än 4 veckor innan kursstart ersätts kursavgiften med 100 % samt kostnad för kost och logi.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med kursarrangören.

Faktura på kursavgiften inklusive arbetsmaterial faktureras 14 dagar innan kursstart med betalningsvillkor 20 dagar. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid köp av kursen genom Återförsäljare med faktureringsansvar, gäller Återförsäljarens betalnings- och faktureringsvillkor.

Kursarrangören har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.