Grupper

Vi rör oss i grupper i nästan alla sammanhang till vardags, vilket kan vara både underbart, utvecklande och utmanande. Har din grupp hamnat i en situation där ni behöver hjälp att komma vidare? Vill ni arbeta mer effektivt, mer lönsamt eller kanske med mer glädje?

När arbetsgruppen arbetar som ett team med gemensamma mål, förståelse för olikheter med olika yrkesroller, uppgifter och ansvarsområden, har spelregler, ger feedback och har befogenheter som är väldefinierade, då blir resultatet högt. Det är vetenskapligt belagt enligt Susan Wheelans metod IMGD.

Jag har erfarenhet av grupputveckling och coaching för ledningsgrupper och arbetsgrupper på olika nivåer.

Kontakta mig för mer information samt tidsbokning på info@ctkonsult.nu.