Coaching

Det viktigaste samtalet i livet är det vi för med oss själva. Men ofta lyssnar vi inte till våra egna behov och långt ifrån alla vågar uppfylla sina drömmar. Med coachning skapar vi utrymme för de där frågorna vi ofta ställer oss och steg för steg hittar vi fram till svaren.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl på jobbet som privat. Att få andra att våga växa, vilja och välja är en av grundstenarna i coaching. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Susan A. Wheelan har utvecklat och vetenskapligt belagt modellen IMGD, Integrative Model of Group Development, som idag är grunden inom ledarskapsutbildningar. Denna modell arbetar jag efter när jag arbetar med grupper.

Jag erbjuder coaching/ledningsutveckling för både grupper och individer, klicka vidare för att läsa mer.