UGL

“jag har lärt mig så mycket om mig själv och om andra” – Klaes, deltagare 2016.

Har du precis fått ett nytt uppdrag som innebär att leda andra, eller har du kanske jobbat som chef i flera år? Oavsett kan kursen Utveckling Grupp Ledare (UGL) stärka dig i ditt arbete och ge både dig och dina medarbetare nya verktyg för att jobba mer effektivt och med mer glädje.

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Kursen syftar till att du ska få kunskaper om gruppers utveckling och individens roll, vilket också involverar gruppdynamiska metoder, konflikthantering och kompetensutvecklande ledarskap. Dessutom syftar UGL till att ge dig ökad självinsikt och därmed ökad självkänsla, samt att hitta nya vägar för att hantera stress.

UGL handlar om relationer, i ledarskap och i medarbetarskap, det vill säga hur medlemmarna i gruppen påverkar och påverkas av varandra. Grupparbeten och upplevelsebaserad inlärning skapar unika situationer med en tydlig och omedelbar koppling mellan teori och verklighet. Vi tar också upp vad som behövs för att en grupp ska utvecklas och mogna. Arbetet sker både i grupp, enskilt och med tid för egen reflektion.

Kursen äger rum under fem dagar på kursgård med helpension och leds av mig som är en av två certifierade handledare med mångårig erfarenhet av ledarskap och utbildning.

UGL har används inom försvarsmakten världen över och har funnits i Sverige sedan 1981. Metoden har flera gånger reviderats med hjälp av forskare och psykologer och är väl förankrad i vetenskap och forskning. Konceptet UGL ägs, förvaltas och utvecklas nu av Försvarshögskolan och du kan läsa mer om UGL här.

 

Deltagarnytta:

  • Ökad förståelse för kommunikation, värderingar och ledarskap
  • utvecklad förmåga i att ge och få feedback
  • personlig utveckling
  • m.m.

 

Organisationsnytta:

  • Stabilare och tryggare ledare
  • effektivare och lönsammare verksamhet
  • nya verktyg för konflikthantering, grupputveckling och produktivitet
  • bättre samarbete
  • m.m.

 

Sagt om Catarina:

Helt fantastisk i sin pondus, karisma, den aldrig sinande kompetensen och din förmåga att hålla engagemanget uppe trots högt tempo. Alltid kloka svar, bra referenser och nära till skratt. TACK!! Deltagare hösten 2018

Skapar trygghet. Mycket kompetent och trovärdig. Deltagare våren 2018

Fantastiskt skickliga, erfarna, pålästa. Båda handledarna har förmågan att analysera och se människor rakt igenom. Starka personligheter som även bjuder på sig själva. Deltagare hösten 2018

Handledarna var bägge grymma! BRA JOBBAT! Deltagare våren 2018

Kontakta gärna oss om du vill veta mer här.