Förluster och läkning

Då och då förlorar vi människor någonting. Det kan vara ett jobb, en relation, ett husdjur eller någonting i oss själva. Förlusten kan innebära sorg och ledsenhet, men också dyka upp lite nu och då utan att vi ser anledningen. Det blir ett ältande, eller något som inte går att släppa taget om. Den här kursen vänder sig till dig som är redo att gå vidare och vill hitta frihet efter sorgen.

Att känna sig ledsen när vi är med om en förlust är normalt och naturligt. Men hur ska vi ta hand om förlusten så den inte stannar kvar i evigheter? Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på förändring. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som vi hade tänkt oss, är andra exempel. Även utbrändhet/utmattningsdepression kan leda till sorg och behöva bearbetas på liknande sätt.

Syftet med kursen är synliggöra sorgen och därefter kunna göra plats för andra känslor i livet.

När du deltar i kursen genomför du ditt eget sorgarbete. Kursledaren förmedlar materialet och ger instruktioner med utgångspunkt från kurslitteraturen. Metoden har använts under de senaste 30 åren och vi följer den från Svenska institutet för sorgbearbetning.

Kursen ges som kvällskurs i grupp, men kan också ges individuellt, under åtta veckor, ca 2-3 timmar per tillfälle. Kontakta oss gärna om du vill veta mer här.

 

“Det här är ju riktigt roligt!”- Anna, deltagare 2017.

”Jag har varit så trött sen förra gången, så det märks att jag hållit på med nåt, men nu är jag gladare! – Lisa, deltagare 2017.